Kotly na biomasu | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Kotly na biomasu
Vykurovanie drevom a drevným odpadom
__________
 |  Viessmann Partner
Vykurovanie drevom

Stúpajúce náklady na fosílne energie a rastúce ekologické povedomie vedú k narastajúcemu dopytu po obnoviteľných formách energie. Na nasledujúcich stranách vás obšírne poinformujeme o efektívnom spaľovaní dreva ako dorastajúcej suroviny v moderných vykurovacích kotloch.

Vykurovanie drevom predstavuje dobrú alternatívu k vykurovaniu olejom alebo plynom: Argumentom pre túto prirodzenú surovinu nie je len zodpovedné zaobchádzanie so životným prostredím. Drevo je ako domáca surovina cenovo výhodná a jeho cena nepodlieha veľkým výkyvom.

Vyspelá technika fi rmy Viessmann robí vykurovanie drevom aj efektívnym a komfortným. Program Vitoligno ponúka pružné riešenia, či už ako prídavné vykurovanie alebo ako kompletný vykurovací systém. Spaľovať tu možno v závislosti od typu kotla kusové drevo, štiepku alebo drevené pelety.

                    Zariadenia a systémy Viessmann

                    Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
                    Zelená dotáciám II
                    Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám   >> zisti viac
                    Odborník na Zelenú dotáciám

                    Ing. Matej Zemko
                    zemko@psmos.sk  |  0907/507-703
                    Kotly na biomasu

                    Pri dnešných cenách energií je vykurovací systém na drevo určite hospodárnou alternatívou a to aj pri zohľadnení celkovej investície. Vďaka technike Viessmann je dnes vykurovanie dervom efektívne a pohodlné. Program Viessmann vám ponúka flexibilné riešenia, napr. ako prídavné alebo hlavné (kompletné) vykurovanie, spaľujúce kusové drevo alebo pelety.

                    Peletové kotly od firmy Viessmann sú vysokokvalitné zariadenia na vykurovanie. Kotly na pelety sú charakteristické vysokou výhrevnosťou a komfortnosťou.


                    Kotly na kusové drevo sú hospodárnou alternatívou pre vykurovanie domácností. Viessmann ponúka kotly na kusové drevo s vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou.


                    > Kotly na tuhé palivo
                    Liatinové kotly na tuhé palivo vhodný na ekonomické a ekologické vykurovanie domov a menších prevádzok.

                    > Vykurovacie systémy na drevo
                    Moderné vykurovanie na drevo predstavuje ekologickú a hospodárnu alternatívu, alebo doplnenie doterajších vykurovacích systémov na fosílne palivá.


                    > Drevospaľujúce zariadenia
                    Rozdiel je v systéme spaľovania - druh spaľovacieho systému určuje typ paliva, ako aj špecifické požiadavky zákazníka.
                    :: Vedeli ste?
                    __________
                    Zariadenia určené na zmäkčovanie vody
                    Tvrdá voda môže byť odstránená. Na šťastie, existuje spoľahlivý a dostupný spôsob, ako navždy odstrániť vodný kameň. Stačí, keď si v dome inštalujete zmäkčovač vody Aquahome a tvrdá voda sa hneď zmení na mäkkú vodu, len čo prejde cez špeciálnu vrstvu, ktorá sa nachádza vnútri zariadenia. Po úprave určitého množstva vody túto vrstvu automaticky očistí – zregeneruje – soľný roztok.

                    Zariadenie Aquahome vyrába jeden z najlepších výrobcov na svete v oblasti systémov na úpravu vody, ktorý už viac ako 80 rokov udáva trendy v tejto oblasti. Zmäkčovače vody Aqua home majú unikátne, patentované riešenie, ktoré upravuje vodu komfortným spôsobom, šetrne voči životnému prostrediu.
                    Máte otázky?
                    __________
                    Návrat na obsah