Kotly na kusové drevo | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Kotly na kusové drevo - Viessmann
Vykurovanie drevom
__________
Prospekt Vykurovanie drevom (PDF 2 MB)
 |  Viessmann Partner
Vykurovanie drevom

Stúpajúce náklady na fosílne energie a rastúce ekologické povedomie vedú k narastajúcemu dopytu po obnoviteľných formách energie. Na nasledujúcich stranách vás obšírne poinformujeme o efektívnom spaľovaní dreva ako dorastajúcej suroviny v moderných vykurovacích kotloch.

Vykurovanie drevom predstavuje dobrú alternatívu k vykurovaniu olejom alebo plynom: Argumentom pre túto prirodzenú surovinu nie je len zodpovedné zaobchádzanie so životným prostredím. Drevo je ako domáca surovina cenovo výhodná a jeho cena nepodlieha veľkým výkyvom.

Kotly na drevo od spoločnosti Viessmann spĺňajú nároky na efektívne a úsporné vykurovanie. Aktuálny výrobný program obsahuje užitočných informácií o príslušenstve, servise a o možnostiach dotácií a fi nancovania.
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
Zelená dotáciám II
Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám   >> zisti viac
Odborník na Zelenú dotáciám

Ing. Matej Zemko
zemko@psmos.sk  |  0907/507-703

Kusové drevo

Kusové drevo je ideálne pre všetkých, ktorí si môžu palivo opatriť sami, napríklad z miestneho lesného hospodárstva. Drevo musí byť náležite suché, dobre uskladnené a vykazovať čo najmenšiu možnú vlhkosť. Pre zaistenie plynulého zásobovania teplou vodou bude potrebný akumulačný zásobník vykurovacej vody.
Profitujte aj vy z týchto výhod:

 • Najnižšia emisia prachových čiastočiek vďaka inovatívnej technológii spaľovania
 • Komfortná automatická funkcia
 • Pripravené pre kombináciu so solárnym systémom
 • Automatické čistenie spaľovacej komory
 • Vyprázdňovanie popolnice iba jeden až dvakrát do roka

zdroj: http://viessmann.sk/
Kotly na drevo Viessmann

Pri zohľadnení celkovej investície je pri súčasných cenách energií vykurovanie drevom hospodárnou alternatívou. Splyňovací kotol na drevo poskytuje dlhé prikladacie intervaly, zároveň patrí medzi cenovo atraktívne kotly na drevoplyn. Kotly na pevné palivo Viessmann sa vyznačujú vysokým stupňom účinnosti a nízkou spotrebou.

> Viessmann Vitoligno 150-S
Splyňovací kotol na kusové drevo: 17 až 45 kW, rodinné a bytové domy, novostavby a modernizácie

> Viessmann Vitoligno 250-S
Kotol na kusové drevo, na polmetrové a metrové polená, 85 do 170 kW, rodinný/bytový dom, komerčná prevádzka, obce, novostavby ako aj modernizácie


> Viessmann Vitoligno 250-F
Kotol na drevo s ručným dokladaním kusového dreva, drevených brikiet, kusových a voľných zvyškov dreva 35 do 100 kW, bytový dom, komerčná prevádzka, obce, novostavby ako aj modernizácie

:: Vedeli ste?
__________
Tip ako skladovať kusové drevo
Spaľovanie vlhkého dreva je nielen nehospodárne, ale môže v dôsledku nízkej spaľovacej teploty produkovať aj vysoké emisie škodlivín, ako aj dechtové usadeniny v komíne. Drevo dosahuje svoju najvyššiu výhrevnosť po aspoň trojročnom sušení na chránenom mieste. K tomu ešte niekoľko tipov:
 • Drevenú guľatinu je treba od priemeru 10 cm rozštiepiť.
 • Kusové drevo navrstvite na seba na dobre vetranom a podľa možnosti slnečnom mieste, ktoré je chránené pred dažďom.
 • Ak je možné, tak kusové drevo stohujte s dostatkom miesta medzi jednotlivými kusmi, aby vzduch mohol odviesť vlhkosť, ktorá sa z dreva uvoľňuje.
 • Kusové drevo uskladňujte na podkladovom tráme, tak, aby vlhký vzduch mohol byť odvádzaný preč.
 • Čerstvé drevo neskladujte v pivnici, lebo sušenie vyžaduje dostatok vzduchu a slnka. Už vysušené drevo
 • však možno skladovať aj v pivnici.
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah