Peletové kotly | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Peletové kotly - Viessmann
Vykuorvanie peletami
__________
Prospekt Vykurovanie drevom (PDF 2 MB)
 |  Viessmann Partner
Peletové kotly

Či už ako doplnkový alebo plnohodnotný zdroj tepla, či na kusové drevo, drevené pelety alebo drevenú štiepku: Viessmann ponúka kompletný program na vykurovanie s drevom.

Vaším rozhodnutím pre kotol Vitoligno ste sa rozhodli skutočne pre istotu. Tomu nasvedčujú mnohé dôvody.
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Dlhá životnosť
 • Komfortná výroba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • Nezávislosť od zemného plynu
 • Ušetrené náklady nízkou spotrebou energie
 • Možnosť jednoduchej kombinovateľnosti vykurovania peletami a solárnym systémom

Kotol na biomasu Vitoligno sa vyznačuje početnými automatickými a mimoriadne komfortnými funkciami.
Súčasťou je aj účinné automatické zapaľovacie zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie, ako aj plne automatické odstraňovanie popola z roštu a výmenníka tepla. Vďaka vertikálnemu výmenníku tepla sa usadzuje len veľmi malé množstvo popola, čo umožňuje dlhé intervaly čistenia. Virbulátory zabezpečujú trvale účinný prenos tepla a nízke emisie TZL. Takmer bezprašne prebieha aj vyprázdňovanie veľkej, uzatvárateľnej a pojazdnej popolnice.

Účinný a ekologický

Kotol na biomasu Vitoligno premieňa drevené pelety na teplo s účinnosťou až 96 %. Vďaka ekvitermickej regulácii a modulačnému rozsahu 1:3 tento kotol na biomasu presne prispôsobuje svoj výkon aktuálnej potrebe tepla. Preto sa Vitoligno vyznačuje mimoriadne nízkou spotrebou paliva.
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
Zelená dotáciám II
Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám   >> zisti viac
Odborník na Zelenú dotáciám

Ing. Matej Zemko
zemko@psmos.sk  |  0907/507-703

Pelety

Pelety predstavujú najviac komprimovanú formu drevnej energie o vysokej výhrevnosti. Na výrobu peliet podľa DIN-Plus alebo ÖNORM sú používané 100 percentne prírodné drevné zvyšky. Pelety na kúrenie vznikajú vo veľkom množstve vo forme hoblín alebo pilín ako odpadový produkt v drevospracujúcom priemysle.
Profitujte aj vy z týchto výhod:

 • Najnižšia emisia prachových čiastočiek vďaka inovatívnej technológii spaľovania
 • Komfortná automatická funkcia
 • Pripravené pre kombináciu so solárnym systémom
 • Automatické čistenie spaľovacej komory
 • Vyprázdňovanie popolnice iba jeden až dvakrát do roka

zdroj: http://viessmann.sk/
Peletové kotly Viessmann

Kotol na pelety možno ideálne kombinovať so solárnou technikou. Automatické kotly na pevné palivo sa vyznačujú jednoduchým zaobchádzaním a nadmieru komfortným vykurovaním. Automatické kotly majú prakticky všetko automatizované - od plnenia peletami až po čistenie.

> Viessmann Vitoligno 300-C
Kompaktný, plnoautomatický kotol na pelety, rozpätie menovitého tepelného výkonu: 2,4 až 48 kW, rodinný dom, novostavba ako aj modernizácia

> Viessmann Vitoligno 300-H
Plnoautomatický kotol na pelety, rozpätie menovitého tepelného výkonu: 60 až 101 kW, vhodný pre rodinný dom, bytový dom, priemyselné objekty, novostavby a modernizácie

:: Vedeli ste?
__________
Vlastnosti drevených peliet
Na výrobu peliet podľa noriem EN-Plus alebo EN ISO 17225-2 sa používajú drevené zvyšky v 100 % prírodnom stave. Táto surovina vzniká vo veľkých množstvách vo forme hoblín či pilín ako odpadový produkt v drevospracujúcom priemysle. Jemnozrnné drevené zvyšky sú pod veľkým tlakom komprimované a zlisované (peletizované) do valcovitého tvaru. Táto surovina sa skladuje a prepravuje v suchom prostredí. Bezpodmienečne nutné je absolútne suché skladovanie. Len takto je možné zaručiť bezchybné a účinné spaľovanie. Drevené pelety sú k dispozícii v balenej či voľnej forme. Vo voľnej forme sú dopravované pomocou cisternových vozidiel, odkiaľ sú následne nafúkavané pomocou hadicového systému do skladu či zásobníka paliva. Ideálny na tento účel je doterajší priestor pôvodných skladov uhlia, pri nahradzovaní starých uhoľných kotolní
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah