PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah
Ponúkame komplexné riešenia pre oblasti
Vetrania, Kúrenia, Vody a OZE

Špecializovaný veľkoobchod pre vykurovaciu techniku Viessmann
Samozrejmosťou je aj široká ponuka produktov na stránke, kde nájdete naše portfólio spolu s možnosťou objednania cez e-shop.
Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a budete s tovarom spokojní.
Dávame do pozornosti: NAVŠTÍVTE NAŠE NOVÉ VIESSMANN INŠTALATÉRSKE CENTRUM na adrese P. Pazmáňa 54/28, 927 01 Šaľa.  Predaj kompletného kúrenárskeho a vodárenského sortimentu, profesionálne a odborné poradenstvo       #instalaterskecentrum
RIEŠENIA
NAŠE KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
PREDSTAVUJÚ ZÁRUKU PRE
IDEÁLNE PROSTREDIE
__________

Spoločnosť PS – MOS, s.r.o. bola založená v roku 2001. Spoločnosť od svojho vzniku prešla svojou transformáciou a od roku 2012 má stabilnú organizačnú štruktúru so zameraním na technických odborníkov v oblasti TZB. Počet pracovníkov je pre nás flexibilný v závislosti od konkrétnych potrieb daných projektov, predovšetkým pre profesie chladenie, vykurovanie a zdravotechnika.
Naším cieľom je zákazníkovi poskytnúť široký sortiment špičkových energetických zariadení, zdrojov vykurovania a chladenia, fotovoltaických elektrární, vykurovacích a chladiacich systémov. Kladieme dôraz na ich odbornú pripravenosť, vysokú kvalitu prevedenej práce a spoľahlivosť nami dodávaných zariadení.
Rokov na trhu
Počet pracovníkov
Spokojných zákazníkov
Záruka rokov
NOVINKY _  17.03.2020
Dôležité upozornenie
ZAUJÍMAVOSTI
Časozberné video z realizácie výrobnej haly SIEMENS v meste Cuxhaven, Nemecko
UPOZORNENIE  V RÁMCI OPATRENÍ PROTI ŠÍRENIU OCHORENIA COVID-19
V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 a s cieľom eliminovať šírenie vírusu prijala naša spoločnosť nasledovné opatrenia.

__________
Práve realizujeme ...
Aktuálne projekty
__________
Koliba Gardens, Bratislava
Obytný súbor Panoráma, Nitra
_____
Bývanie v jednej z najkrajších častí Bratislavy, obklopený krásnymi záhradami zaliatymi slnkom, tichomt. Také je bývanie v Koliba Gardens.
_____
Obytný komplex PANORAMA je koncipovaný tak, aby spĺňal najnáročnejšie kritéria moderného bývania s dokonalou kombináciou mestského života, pekného prostredia a unikátneho výhľadu na Nitru.
Zelená domácnostiam II
Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Sme partnerom projektu ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM
Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Spoločnosť PS - MOS, s.r.o. je zapísaná v zozname zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.
Návrat na obsah