Novinky a správy - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Novinky a správy
Novinky a správy
__________
NOVINKY A SPRÁVY
:: 16.03.2020  PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ELIMINÁCIU ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 a s cieľom eliminovať šírenie vírusu prijala naša spoločnosť nasledovné opatrenia.
:: 16.03.2020   PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ELIMINÁCIU ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19
a s cieľom eliminovať šírenie vírusu prijala naša spoločnosť nasledovné opatrenia.
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah