Dotácia na slnečné kolektory | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah


Dotácie na slnečné kolektory
Solárna energia nie je vhodná len pre novostavby a nízkoenergetické domy
__________
 |  Viessmann Partner
Prečo slnečné kolektory pre vašu domácnosť?
Využívať energiu zo slnka nie je len ekologické, ale aj efektívne. Slnečná energia vám dokáže ušetriť značnú časť nákladov na vykurovanie a zohrievanie vody. Slnečné kolektory ušetria v priemere až 60 % energie, ktorá je potrebná na ohrev pitnej vody v domácnosti a v kombinácii s kondenzačným kotlom asi jednu tretinu ročnej spotreby energie.

Štátna dotácia na slnečné kolektory
V rámci podpory obnoviteľných zdrojov energie v slovenských domácnostiach je možné žiadať o dotáciu na slnečné kolektory na ohrev vody a vykurovanie. Bežná domácnosť na ohrev teplej vody v rodinnom dome potrebuje slnečné kolektory s plochou cca 5m2.

Inštalácie slnečných kolektorov budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky:

  • v rodinných domoch: ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

>  Dotácie na slnečné kolektory
Ktoré zariadenie Viessmann je pre vás najvhodnejšie?

Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.
Oprávnené výdavky na slnečné kolektory

Pred žiadosťou o štátnu dotáciu na slnečné kolektory si overte, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri inštalácii solárnych kolektorov môžete zo štátnej dotácie podľa portálu SIEA hradiť tieto komponenty a služby:

  • slnečné kolektory,
  • nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov,
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
  • komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka),
  • montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému,
  • montážne práce,
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.
Maximálne hodnoty poukážky na slnečné kolektory

Výška dotácie má aj pri slnečných kolektoroch pevne stanovené limity. Z poukážky je možné uhradiť oprávnené náklady, a to vo výške:
  • rodinné domy: 400 EUR na 1kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálne však do výšky 1400 EUR na inštaláciu,
  • bytové domy: 400 EUR na 1kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,

zdroj: http://zelenadomacnostiam.net/
Slnečné kolektory Viessmann s dotáciou:

> Viessmann Vitosol 100-FM
Plochý kolektor pre zvislú (typ SV1F) alebo kolmú (typ SH1F) montáž, na rovnú alebo šikmú strechu.


> Viessmann Vitosol 200-FM
Plochý kolektor pre zvislú (typ SV2F) alebo vodorovnú (typ SH2F) montáž, na rovnú alebo šikmú strechu.


> Solárna zostava Vitosol 100-FM
Solárna zostava na ohrev pitnej vody Vitosol 100-FM a bivalentného zásobníka Vitocell 100-B/-W.


> Viessmann Vitosol 200-FM
Typ SP2A, vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení.


> Viessmann Vitosol 300-FM
Typ SP3B, vákuový trubicový kolektor pre rovné aj šikmé strechy ako aj v stacionárnom prevedení.

Máte otázky?
__________
Návrat na obsah