Dotácia na fotovoltaiku | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah


Dotácie na fotovoltaiku
Inštaláciou fotovoltaických panelov získate zdroj vlastnej elektriny.
__________
 |  Viessmann Partner
Prečo fotovoltaika pre vašu domácnosť?

Byť nezávislým od verejnej distribučnej siete je snom nejedného Slováka. Výroba vlastnej elektriny, a ešte k tomu ekologicky vďaka slnečnej energii, sa môže stať realitou, ak sa rozhodnete investovať do fotovoltaického modulu. Fotovoltaické panely sú možnosťou, ako sa stať výrobcom a zároveň dodávateľom svojho vlastného elektrického prúdu.

Štátna dotácia na fotovoltaiku
Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam II môžu slovenské domácnosti žiadať o štátnu dotáciu na fotovoltaiku. Poukážku je možné získať na inštaláciu malého fotovoltaického zariadenia do 10 kW

>  Dotácie na fotovoltaiku
Ktoré zariadenie Viessmann je pre vás najvhodnejšie?

Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.
Oprávnené výdavky na fotovoltaiku

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť.
Pri fotovoltaických moduloch môžete zo štátnej dotácie podľa portálu SIEA hradiť tieto komponenty a služby :

  • fotovoltické panely,
  • nosná konštrukcia,
  • mikromenič alebo striedač,
  • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy,
  • regulátor nabíjania,
  • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody,
  • riadiaca jednotka,
  • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
  • montážne práce,
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Ak máte pochybnosti o oprávnenosti nákladov, pre istotu sa vopred informujte.
Pre inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory:
Druh nehnuteľnosti / zariadenie
Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
fotovoltický panel v rodinnom dome
bez uprednostnenia
sadzba €/kW
max. príspevok
500 €/kW
1 500 €
Chcete viac informácií? Prečítajte si všetko dôležité o podmienkach získania štátnej dotácie.

zdroj: http://zelenadomacnostiam.net/
Fotovoltaika Viessmann s dotáciou:

> Viessmann Vitovolt 300
Fotovoltaický modul, polykrištalické moduly s výkonom 270 a 275 Wp


> Systém akumulácie elektriny
Systémy akumulácie elektriny, kapacita akumulátora 3,7 až 13,8 kWh

Máte otázky?
__________
Návrat na obsah