Dotácia na biomasu | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah


Dotácie na biomasu
Získajte teplo a teplúvodu pre vašu domácnosť
__________
 |  Viessmann Partner
Prečo kotol na biomasu pre vašu domácnosť?

Vykurovací systém na biomasu je hospodárnou alternatívou, a to aj pri zohľadnení celkovej investície. Kotly na biomasu sa vyznačujú vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou. Sú vhodné ako jediný zdroj tepla, ale aj ako doplnok kotlov na vykurovací olej či plyn. Použitie kotla na biomasu výrazne znižuje náklady na olej či plyn, investícia sa vráti už po krátkom čase. Takto tiež aktívne prispejete k trvalo udržateľnej ochrane zemskej klímy.

Štátna dotácia na kotly na biomasu

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovanie kusového dreva.
Inštalácie kotlov na biomasu budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky.

V rodinných domoch:
 • ak ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia),
 • ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom,
 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT), alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

V bytových domoch:
 • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom, alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.
>  Dotácie na biomasu
Ktoré zariadenie Viessmann je pre vás najvhodnejšie?

Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám.
Oprávnené výdavky na kotly na biomasu

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri inštalácii kotla na biomasu môžete zo štátnej dotácie hradiť tieto komponenty a služby:
 • v prípade kotla na spaľovanie peliet: kotol, horák, zásobník peliet, dopravník peliet,
 • v prípade kotla na splyňovanie dreva: kotol, akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • v prípade kotla na spaľovanie drevnej štiepky: kotol, horák, plniaci dopravník, zásobník paliva, akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
 • komponenty nutné pre prevádzku kotla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka, zariadenie na zabezpečenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla),
 • montážny materiál potrebný na zapojenie kotla,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.
Maximálne hodnoty poukážky na kotly na biomasu

 • pre rodinný dom: 80 EUR/kW výkonu kotla; maximálna výška podpory je 1200 EUR
 • pre bytový dom: 80 EUR/kW výkonu kotla; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome

zdroj: http://zelenadomacnostiam.net/
Kotly na biomasu Viessmann s dotáciou:

> Viessmann Vitoligno 300-C
Kompaktný, plnoautomatický kotol na pelety, rozpätie menovitého tepelného výkonu: 2,4 až 48 kW, rodinný dom, novostavba ako aj modernizácia

> Viessmann Vitoligno 150-S
Splyňovací kotol na kusové drevo: 17 až 45 kW, Rodinné a bytové domy, novostavby a modernizácie


> Viessmann Vitoligno 100-S
Kusové drevo, menovitý tepelný výkon: 18 až 45 kW, rodinný dom, nová výstavba a modernizácia

Máte otázky?
__________
Návrat na obsah