SAHARA Príslušenstvo - Zmiešavacie komory | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX - Príslušenstvo
Decentrálne vzduchotechnické jednotky
__________
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX - Zmiešacie komory a klapky (Príslušenstvo)

Vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX ponúkajú multifunkčný komfort pri najvyššej účinnosti a hospodárnosti. Decentralizovaná úprava vzduchu je rozmanitá a znamená omnoho viac ako zvyčajné vykurovanie miestností.
Jednotky sú ideálne pre prevádzku v bežných priemyselných prostrediach ako sú obchody, trhoviská, tenisové haly alebo sklady a veľa ďalších využití. Toto riešenie predstavuje najvyššiu hospodárnosť, presvedčivé používanie a pernamentný komfort vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX. Ideálne ako riešenie v prípade ak je potrebná cirkulácia vzduchu. Rovanko aj pri jednotkách SAHARA MAXX HN, HS a HX sú tieto jednotky k dispozicií bez výmenníkov tepla.

Zníženie rozvrstvenia vzduchu, hlavne vo vysokých halách
Flexibilne voliteľné príslušenstvo
ErP 2016 (Ecodesign Directive)
Výbušné prostredie
Vysoká náročnosť na hygienu
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA URČENÝCH PRE DECENTRÁLNE JEDNOTKY SAHARA

> Zmiešavacia komora - priama
Klapka v osi jednotky pre prívod vonkajšieho
vzduchu, postranné klapky pre obehový vzduch.
Pri nevyrovnaných tlakoch môže dôjsť k prieniku chladného vonkajšieho vzduchu do miestnosti. Riešiť optimálnym zaregulováním.

> Zmiešavacia komora - stranová
1x klapka na vonkajší vzduch a 1x klapka na obehový vzduch; vonkajší vzduch a obehový vzduch protiľahlo. Pri nevyrovnaných tlakoch môže dôjsť
k prieniku chladného vzduchu do miestnosti.
Riešiť optimálnym zaregulováním.

> Uzatváracia klapka
Listy klapky sú z pozinkovaného ocelového
plechu. V prevedeniach: s prípravou na servopohon, ručne nastaviteľná, so servomotorom 230 V / 24 V
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah