SAHARA Príslušenstvo - Kanálový rozvod | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX - Príslušenstvo
Decentrálne vzduchotechnické jednotky
__________
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX - Kanálový rozvod (Príslušenstvo)

Vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX ponúkajú multifunkčný komfort pri najvyššej účinnosti a hospodárnosti. Decentralizovaná úprava vzduchu je rozmanitá a znamená omnoho viac ako zvyčajné vykurovanie miestností.
Jednotky sú ideálne pre prevádzku v bežných priemyselných prostrediach ako sú obchody, trhoviská, tenisové haly alebo sklady a veľa ďalších využití. Toto riešenie predstavuje najvyššiu hospodárnosť, presvedčivé používanie a pernamentný komfort vykurovacie jednotky GEA SAHARA MAXX. Ideálne ako riešenie v prípade ak je potrebná cirkulácia vzduchu. Rovanko aj pri jednotkách SAHARA MAXX HN, HS a HX sú tieto jednotky k dispozicií bez výmenníkov tepla.

Zníženie rozvrstvenia vzduchu, hlavne vo vysokých halách
Flexibilne voliteľné príslušenstvo
ErP 2016 (Ecodesign Directive)
Výbušné prostredie
Vysoká náročnosť na hygienu
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA URČENÝCH PRE DECENTRÁLNE JEDNOTKY SAHARA

> Pružný nástavec
Elastický spojovací diel s montážnymi prírubami; používa sa vždy (alebo kanál 150), keď sa k základnej jednotke pripája akékoľvek príslušenstvo na strane sania vzduchu.

> Kanálový rozvod 150
Dištančný diel z pozinkovaného oceľového
plechu, s montážnymi prírubami; používa sa vždy (alebo pružný nástavec), keď sa k základnej jednotke pripája akékoľvek príslušenstvo na strane
sania vzduchu. Zástavbová hĺbka 150 mm.

> Kanálový rozvod 1000
Dištančný diel z pozinkovaného oceľového
plechu, s montážnymi prírubami; používa sa vždy (alebo pružný nástavec), keď sa k základnej jednotke pripája akékoľvek príslušenstvo na strane
sania vzduchu. Zástavbová hĺbka 1000 mm.

> Koleno 90° symetrické
Kanálové koleno je z pozinkovaného oceľového plechu a s montážnymi prírubami

> Koleno 90° asymetrické
Kanálové koleno je z pozinkovaného oceľového plechu a s montážnymi prírubami

> Markíza
Markíza je určená na inštaláciu na vonkajšiu stenu na strane sania. Je vyrobená z pozinkovaného lakovaného oceľového plechu farby odtieňa RAL 9002, s ochrannou mrežou proti vtákom; nízka tlaková strata

> Strešná hlavica
Je vyrobená z lakovaného oceľového plechu farby
odtieni RAL 9002 s ochrannou mrežou proti vtákom;
je voliteľná s vreckovým filtrom (filtračná trieda G2, G4 a F7 podľa STN EN 779), výklopný kryt hlavice
o 90 ° pre jednoduchšie výmenu filtračnej vložky.

> Prechod pre plochú strechu so soklom
Prechod strechou z pozinkovaného oceľového
plechu, vrátane plastového sokla. Vrchný diel prechodu strechou sa spúšťa zvrchu do sokla, spodný diel je nutné zoskrutkovať s príslušenstvom
jednotky a vsunúť do horného dielu z priestoru pod strechou.

> Prechod pre šikmú strechu
Prechod strechou z pozinkovaného oceľového
plechu, vrátane uholníkov na ukotvenie prechodu
ku strešnej konštrukcii.

> Protidažďová žalúzia
Žalúzia je určená na inštaláciu na vonkajšiu stenu na strane sania. Je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu s ochrannou mrežou proti vtákom a odskrutkovateľným zadným kotvením. Stavebná hĺbka je 45 mm.

> Ochranná mriežka
Mriežka je určená na inštaláciu na vonkajšiu stenu k ukončeniu príslušenstva na strane sania. Je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu.
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah