Sahara Maxx Vent | PS - MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX Vent - VN - VS - VX
Vetracia jednotka
Decentralizovaná úprava vzduchu v priemysle
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX Vent - Vetracia a cirkulačná jednotka
Jednotky GEA SAHARA MAXX Vent sú axiálne ventilátory  s oplaštením určené k vetraniu alebo odvetraniu priemyselných priestorov. Sú vhodné pre prevádzku v obehovom alebo zmiešavacom režime, ideálne v kombinácií s jednotkami GEA SAHARA MAXX HN, GEA SAHARA MAXX HS, GEA SAHARA MAXX HX. Rovanko sú použiteľné ako samostatné ventilátory pre cirkuláciu vzduchu v halách alebo výmenu vzduchu v miestnostiach. Ideálne zladené s výrobným programom jednotiek na úpravu vzduchu GEA SAHARA MAXX a odťahovým ventilátor GEA RoofJETT.
POPIS
__________
V prevedeniach Sahara Maxx Vent VN - VS (nerezové prevedenie) - VX (do výbušného prostredia)

▪  Pre vetranie výrobných a skladovacích priestorov.
▪  Prietok vzduchu od 150 do 1800 m³/h
▪  Radiálne ventilátory
▪  Filtrovanie,
▪  Prívod a Recirkulácia vzduchu,
▪  Primárne pripojenie
SAHARA MAXX Nariadenie komisie (EU) č. 1253/2014
Konštrukcia a prevádzka jednotiek šetrných k životnému prostrediu
Európska smernica EcoDesign 2009/125 / EÚ definuje minimálne požiadavky na výrobky týkajúce sa energie. S pomocou tejto smernice by sa mala spotreba elektrickej energie, ako aj emisie CO2, znížiť. Okrem toho by sa mal zvýšiť podiel energie zo systémov z obnoviteľných zdrojov. V rámci pôsobnosti smernice EcoDesign bolo prijaté Nariadenie komisie (EÚ) č.1253 / 2014 popisujúce najvýznamnejšie environmentálny aspekt vetracích jednotiek, ktorým je spotreba energie pri ich prevádzke s efektívnymi úsporami elektrickej energie a zníženie emisií CO2. Od 1. januára 2018 je možné uviesť na európskom trhu len vetracej jednotky spĺňajúce požiadavky tohto nariadenia. Všetky vykurovacie jednotky SAHARA MAXX sú klasifikované ako vetracie jednotky, ktoré nie sú určené pre obytné budovy.

DOKUMENTÁCIA NA STIAHNUTIE
__________
Projekčné podklady
Sahara MAXX Vent VN - VS - VX
Návod na obsluhu a montáž
Sahara MAXX Vent VN
Návod na obsluhu a montáž
Sahara MAXX Vent VX
Certifikát - Vyhlásenie o zhode
Sahara MAXX Vent VN - VS
Máte záujem o podobné riešenie?
__________
Návrat na obsah