Sahara Maxx HG | PS - MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX HG
Plynová jednotka
Decentralizovaná úprava vzduchu v priemysle
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX HG - Plynová jednotka
Pohodlné kúrenie plynom našími jednotkami GEA SAHARA Maxx HG, sme poskytli len to správne riešenie pre všetky prípady, v ktorých je používaný plyn na vykurovanie. S plne automatickým riadením tlaku bloku plynovým horákom v 3 veľkostiach, zaisťujeme pre tepelný výkon od 12 do 70 kW. Plynové vykurovacie jednotky sú v prevedení ako otvorený alebo uzatvorený spotrebič a ponúkajú veľké množstvo príslušenstva pre odťah spalín. Rozličné príslušenstvo na strane vzduchu k jednotke je identické s príslušenstvom modelov rady GEA SAHARA Maxx.
POPIS
__________
Plynové vykurovacie jednotky SAHARA Maxx HG sú určené na práce pri teplote od -5 °C do +40 °C.

▪  Krytie: IP 40 podľa EN 60 529.
▪  Kategórie ohrievača: I2R - Zemný plyn (NG), I2R - propán-bután (PB)
▪  Trieda NOx: 4 (80mg/kWh)
▪  Plynové horák: vstupný tlak paliva ZP (2 ± 2 kPa), PB (3 ± 0,3 kPa)
▪  Prietok vzduchu: 2400-10800 m³/h
SAHARA MAXX Nariadenie komisie (EU) č. 1253/2014
Konštrukcia a prevádzka jednotiek šetrných k životnému prostrediu
Európska smernica EcoDesign 2009/125 / EÚ definuje minimálne požiadavky na výrobky týkajúce sa energie. S pomocou tejto smernice by sa mala spotreba elektrickej energie, ako aj emisie CO2, znížiť. Okrem toho by sa mal zvýšiť podiel energie zo systémov z obnoviteľných zdrojov. V rámci pôsobnosti smernice EcoDesign bolo prijaté Nariadenie komisie (EÚ) č.1253 / 2014 popisujúce najvýznamnejšie environmentálny aspekt vetracích jednotiek, ktorým je spotreba energie pri ich prevádzke s efektívnymi úsporami elektrickej energie a zníženie emisií CO2. Od 1. januára 2018 je možné uviesť na európskom trhu len vetracej jednotky spĺňajúce požiadavky tohto nariadenia. Všetky vykurovacie jednotky SAHARA MAXX sú klasifikované ako vetracie jednotky, ktoré nie sú určené pre obytné budovy.

DOKUMENTÁCIA NA STIAHNUTIE
__________
Projekčné podklady
Sahara MAXX HG
Návod na montáž a obsluhu
Sahara MAXX HG
Sahara ECODESIGN
Referenčné návrhy Sahara MAXX
Certifikát - Vyhlásenie o zhode
Sahara MAXX HG
Máte záujem o podobné riešenie?
__________
Návrat na obsah