Sahara Maxx HE | PS - MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX HE
Elektrická jednotka
Decentralizovaná úprava vzduchu v priemysle
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX HE - Elektrická jednotka
V oblastiach, v ktorých nie je možná inštalácia rozvodov potrubia pre vykurovanie alebo by pôsobila rušivo, alebo tam, kde je požadované prídavné vykurovanie sú elektrické vykurovacie jednotky GEA SAHARA Maxx HE tou perfektnou voľbou. S 3 konštrukčnými veľkosťami a vykurovacím výkonom od 7 do 42 kW možno poktryť najčastejšie prípady použitia. K regulácií elektrických vykurovacích jednotiek sú určené elektro-skrinky GEA, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky.
POPIS
__________
Elektrické jednotky SAHARA Maxx HE sú určené tam, kde nie je iné médium ako elektrina. Pre vykurovanie a vetranie výrobných, skladovacích priestorov s funkciami kúrenia - vetrania.

▪  3 modelové veľkostí: 1, 2 a 5
▪  Prietok vzduchu od 1200 do 9900 m³/h
▪  Motory s IP 54: 3-fázový, 400V; s 2 a 3 rýchlosťami
▪  Ventilátory: široké a úzke lopatky
▪  Výmenníky: elektrické batérie/patróny
SAHARA MAXX Nariadenie komisie (EU) č. 1253/2014
Konštrukcia a prevádzka jednotiek šetrných k životnému prostrediu
Európska smernica EcoDesign 2009/125 / EÚ definuje minimálne požiadavky na výrobky týkajúce sa energie. S pomocou tejto smernice by sa mala spotreba elektrickej energie, ako aj emisie CO2, znížiť. Okrem toho by sa mal zvýšiť podiel energie zo systémov z obnoviteľných zdrojov. V rámci pôsobnosti smernice EcoDesign bolo prijaté Nariadenie komisie (EÚ) č.1253 / 2014 popisujúce najvýznamnejšie environmentálny aspekt vetracích jednotiek, ktorým je spotreba energie pri ich prevádzke s efektívnymi úsporami elektrickej energie a zníženie emisií CO2. Od 1. januára 2018 je možné uviesť na európskom trhu len vetracej jednotky spĺňajúce požiadavky tohto nariadenia. Všetky vykurovacie jednotky SAHARA MAXX sú klasifikované ako vetracie jednotky, ktoré nie sú určené pre obytné budovy.

DOKUMENTÁCIA NA STIAHNUTIE
__________
Projekčné podklady
Sahara MAXX HE
Návod na montáž a obsluhu
Sahara MAXX HE
Sahara ECODESIGN
Referenčné návrhy Sahara MAXX
Certifikát - Vyhlásenie o zhode
Sahara MAXX HE
Máte záujem o podobné riešenie?
__________
Návrat na obsah