Sahara Maxx HD | PS - MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Sahara MAXX HD
Výkonná teplovodná  jednotka
Decentralizovaná úprava vzduchu v priemysle
| Fläktgroup partner
SAHARA MAXX HD - Teplovodná-výkonná jednotka
Navonok vykurovaci jednotky GEA SAHARA Maxx HD sú takmer identické s jednotkami GEA SAHARA Maxx HN. Prevedenie jednotiek je Comfort alebo Industry s veľkosťami od 1 až po 4 samozrejme prispôsobené štandardom. Vo vnútri ventilátorovej skrine sú veľké a podstatné rozdiely: výkonný ventilátor zabezpečuje vyššie množstvo vzduchu, vyšší tlak a s tým spojený vyšší vykurovací výkon ako je pri jednotke GEA SAHARA Maxx HN.
POPIS
__________
Výkonné teplovodné vykurovacie jednotky SAHARA Maxx HD sú určené na práce s vyšším množstvom vzduchu, s triedou filtrácue F7, vyšším tlakom a s funkciami kúrenia - vetrania.

▪  4 modelovové veľkosti: 1 - 4
▪  Prietok vzduchu: 1300-10400 m³/h,
▪  Motory s IP 54: 3-fázový, 400V; s variantou EC motora
▪  Ventilátory: diagonálne lopatky
▪  Výmenníky: Cu/Al, Cu/Cu, galvanizovaná oceľ, plne pozinkována oceľ
SAHARA MAXX Nariadenie komisie (EU) č. 1253/2014
Konštrukcia a prevádzka jednotiek šetrných k životnému prostrediu
Európska smernica EcoDesign 2009/125 / EÚ definuje minimálne požiadavky na výrobky týkajúce sa energie. S pomocou tejto smernice by sa mala spotreba elektrickej energie, ako aj emisie CO2, znížiť. Okrem toho by sa mal zvýšiť podiel energie zo systémov z obnoviteľných zdrojov. V rámci pôsobnosti smernice EcoDesign bolo prijaté Nariadenie komisie (EÚ) č.1253 / 2014 popisujúce najvýznamnejšie environmentálny aspekt vetracích jednotiek, ktorým je spotreba energie pri ich prevádzke s efektívnymi úsporami elektrickej energie a zníženie emisií CO2. Od 1. januára 2018 je možné uviesť na európskom trhu len vetracej jednotky spĺňajúce požiadavky tohto nariadenia. Všetky vykurovacie jednotky SAHARA MAXX sú klasifikované ako vetracie jednotky, ktoré nie sú určené pre obytné budovy.

DOKUMENTÁCIA NA STIAHNUTIE
__________
Projekčné podklady
Sahara MAXX HD
Návod na obsluhu a montáž
Sahara MAXX HD
Sahara ECODESIGN
Referenčné návrhy Sahara MAXX
Certifikát - Vyhlásenie o zhode
Sahara MAXX HD
Máte záujem o podobné riešenie?
__________
Návrat na obsah