Lersen IOTA GAS | PS - MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Lersen IOTA GAS - Plynová vzduchová clona
Priemyselná vzduchová - vrátová clona
Teplý vzduch bez čakania
| Lersen partner
PLYNOVÁ DVERNÁ CLONA - IOTA GAS
•  Teplý vzduch bez čakania
•  Originalna konštrukcia
•  Nastaviteľná žalúzia
POPIS
__________
UNIKÁTNA KONŠTRUKCIA
Pri vývoji plynovej vrátovej clony IOTA GAS sa vychádzalo z dlhoročných skúseností výrobcu Lersen tmavých infražiaričov. Pre clonu je použitý osvedčený pretlakový horák zo zariadenia PENTA, ktorý dosahuje dostatočný výkonu a je schopný vytvoriť aj kratší plameň, ktorý je pri tomto type výrobku nevyhnutný. Pre výmenník sú použité tenkostenné žiaruvzdorné trubky, koré sú vybavené rebrami pre zvýšenie teplosmennej plochy. Plameň, podobne ako pri infražiaričoch, prúdi vo vnútri trubky výmenníku, ktorý je ochladzovaný prúdom vzduchu, ktorý zabezpečuje, podľa typu, zostava výkonných axiálnych ventilátorov.

STAND-BY AUTOMATICKÝ PREDOHREV
Systém STAND-BY si berie za cieľ odstrániť, jeden negativní jav, korým obvykle plynové dverné clony trpia. Ak je pre ohrev používaný plynový horák, musí pred jeho zapálením prísť k preveetránvaniu spaľovacej komory po dobu minimálne 30 sekúnd. Počas tejto doby sú už vráta otvorené a clona funguje len ako studená. Režim STAND-BY udržuje výmenník clony predohriaty a toto naakumulované teplo je ihneď k dispozícií, hneď ako sa vráta otvoria. Je totiž faktom, že v tomto prechodnom čase nie je teplota výstupného vzduchu tak vysoká, ako pri samotnej prevádzke s horákom, ale na základe praktických skúseností vieme konštatovať, že sa podarlo tento negatívny jav odstrániť.

•  Konstrukčné riešenie je chránené patentom
•  Energeticky úsporné riešenie
•  Pretlakový plynový horák
•  Automatická prevádzka so systémom STAND-BY
•  K dispozicií je ihneď ohriaty vzduch
•  2 verzie ventilátorov pre silnejší a slabší prúd vzduchu
•  Dĺžka 3, 4 a 5 m, účinný dosah 4 a 5 m
•  Inštálacia vertikálna vedľa vrát ako aj horizontálna nad vráta
•  Záruka 2 roky s možnosťou predĺženia

DOKUMENTÁCIA NA STIAHNUTIE
__________
Návod na montáž a obsluhu
Vzduchová clona Lersen IOTA GAS
Certifikát - Vyhlásenie o zhode
Vzduchová clona Lersen IOTA GAS
Máte záujem o podobné riešenie?
__________
Návrat na obsah