Kogeneračné jednotky | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Blokové kogeneračné jednotky
Združená výroba tepla
__________
Prospekt Blokové kogeneračné jednotky (PDF 1 MB)
 |  Viessmann Partner
Blokové kogeneračné jednotky do 401 kWel a 549 kWtep
Energetická koncepcia, zhotovenie podľa priania zákazníka, pre použitie v strednej
výkonovej oblasti v komunálnej, priemyselnej a podnikateľskej sfére.

Bloková kogeneračná jednotka s prevádzkou na plyn (modul BKJ) vyrába súčasne teplo a elektrickú energiu. Jej výkon je dimenzovaný pre obytné súbory a malé prevádzky. Na strane tepla sa modul BKJ prevádzkuje paralelne
s kotlom. Obidva zdroje tepla sú pripojené k vykurovaciemu systému na ohrev vykurovacej a pitnej vody.

V prípade kompaktných zariadení ESS stojí v popredí myšlienka decentralizovaných modulov BKJ riadených podľa výroby tepla. V jednotkách, ktoré sú v pomerne malé, sa na jednej strane vyrába elektrická energia pre vlastnú potrebu, na druhej strane sa súčasne vznikajúce teplo využíva v maximálnej miere a bez strát pre vykurovanie. Nepotrebná elektrická energia sa napája do verejnej siete a hradia ju rozvodné závody.

Celková účinnosť blokových kogeneračných jednotiek môže byť až 95 %. Vitobloc 200 EM-20/39 tak dosahuje viac ako 62 % tepelnej účinnosti a viac ako 32 % elektrickej účinnosti.
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.

Energetické koncepty pre použitie v stredných oblastiach výkonu upravené podľa prianí zákazníka

Blokové kogeneračné jednotky (BKJ) vyrábajú teplo a elektrinu. Ich výkon je navrhovaný pre bytové objekty a priemyselné prevádzky. Na strane tepla sa kogeneračná jednotka prevádzkuje pararelne s kotlom. Oba zdroje tepla sú pripojené k vykurovaciemu zariadeniu pre ohrev teplej a pitnej vody.
Ekologické vykurovanie Bioplynom

Mimoriadne ekologicky je možné moduly
BKJ prevádzkovať aj na bioplyn – tým pádom
pracuje CO2 neutrálne. Prevádzkovateľ sa
tak stáva nezávislým na fosílnom palive ako
zemný plyn, pretože v prípade bioplynu sa
jedná o energetický zdroj vyrábaný vo svojom
regióne.
Spoločnosť BIOFerm, ktorá patrí ku skupine
Viessmann, navrhuje a zhotovuje zariadenia na
výrobu bioplynu. Bioplyn, ktorý sa tak získava
je možné ideálne využiť pre prevádzku blokovej
kogeneračnej jednotky.

Decentrálna výroba elektriny

Pri výrobe elektrickej energie v elektrárňach
(centrálne zásobovanie elektrinou) vzniká
teplo, ktoré sa často nevyužité vypúšťa do
okolitého prostredia. Využitím tohto tepla,
napr. na vykurovanie budov sa znižujú straty
a klesajú emisie, ktoré majú škodlivé účinky
na životné prostredie a ovzdušie. Kombinovaná
výroba elektrickej energie a tepla umožňuje
úsporu primárnej energie až o 36 % a patrí tak
k najefektívnejším nástrojom úspory energie.

zdroj: http://viessmann.sk/
Blokové kogeneračné jednotky na zemný/skvapalnený plyn

S viac ako 25 rokmi skúseností v tejto oblasti produktov ponúka Viessmann účinné plynové systémy združenej výroby tepla a elektriny. Popri sériových produktoch sa vyrábajú aj blokové kogeneračné jednotky špeciálne prispôsobené požiadavkám zákazníkov.

> Viessmann Vitobloc 200
Modul EM-6/15, zemný plyn, výkony: 6 kWel / 14,9 kWth, modul EM-9/20 LPG, na skvapalnený plyn, výkony: 6 kWel / 14 kWth, veľký bytový dom či iná obytná budova, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácie


> Viessmann Vitobloc 200
Modul EM-9/20, zemný plyn, výkony: 8,5 kWel / 20,1 kWth, modul EM-9/20 LPG, na skvapalnený plyn, výkony: 8,5 kWel / 18 kWth, veľké obytné budovy, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácie


> Viessmann Vitobloc 200
Modul EM-20/39, zemný plyn, výkony: 20 kWel / 39 kWth, modul EM-20/39 LPG, pohon na skvapalnený plyn - výkony: 20 kWel / 39,5 kWth, veľké obytné budovy, komerčné prevádzky, obce, novostavby a modernizácia

Máte otázky?
__________
Návrat na obsah