Hybridné zariadenia | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Hybridné zariadenia
Plynové hybridné zariadenia
__________
 |  Viessmann Partner
Vykurovanie, ktoré premýšľa a šetrí

Voliteľné predvoľby umožňujú flexibilnú prevádzku Vitocaldens 222-F: možnosti zahŕňajú hospodárnosť, ekológiu alebo pohodlie. Dva generátory tepla sú navzájom optimálne prispôsobené.  Integrovaný energetický manažér zisťuje na základe cien plynu a elektriny, ktorý z týchto zdrojov by mal mať prednosť. Zobrazí sa aktuálna vonkajšia teplota, požadovaný výkon a požadovaná teplota prívodu.

Vysoký komfort teplej vody prostredníctvom integrovaného zásobníka teplej vody

Vďaka integrovanému zásobníku na pitnú vodu s objemom 130 l je možné vďaka tepelnému čerpadlu pripraviť horúcu vodu, zvlášť dobre v lete. Ak je vysoká požiadavka na teplú vodu, môže byť zapnutý plynový kondenzačný kotol a zabezpečuje vysoký stupeň komfortu aj pri dodávaní viac ako len jedného kohútika.

Použite vlastnú fotovoltaickú energiu

Celá jednotka je okrem toho pripravená na pripojenie fotovoltaiky. Takto vyrobenú elektrina je možné výhodne využiť na prevádzku vykurovacej centrály.
Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
Zelená dotáciám II
Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám   >> zisti viac
Odborník na Zelenú dotáciám

Ing. Matej Zemko
zemko@psmos.sk  |  0907/507-703
Kompaktný hybridný plynový kotol Vitocaldens 222-F

V novostavbe alebo modernizácii je výber zdroja energie často ťažký. Nie je to tak s našim produktom Vitocaldens 222-F. Má dva generátory tepla a reguláciu Vitotronic 200 s inteligentným manažérom energie Hybrid Pro Control. Tým sa automaticky vyberie najlacnejší a najefektívnejší režim prevádzky. Počas prevádzky tepelné čerpadlo pokrýva základné zaťaženie s vysokým podielom voľného okolitého tepla. Z tohto dôvodu vonkajšia jednotka extrahuje teplo z vonkajšieho vzduchu a prináša ho cez kompresor na teplotu výstupu až do 55 °C. Plynový kondenzačný kotol  sa zapína len vtedy, ak to dáva zmysel z hľadiska prednastaveného režimu prevádzky, tzn. nižšie prevádzkové náklady prevádzkovateľa zariadenia alebo nižšie emisie CO2 alebo zvýšený komfort teplej vody. Vzhľadom na vysoký podiel tepelného čerpadla, sa systém vyznačuje nízkymi prevádzkovými nákladmi.
Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 250-S

Vnútorná hybridná jednotka Vitocal 250-S je vhodná na dodatočné vybavenie existujúceho vykurovacieho kotla (vykurovací olej alebo plyn do výkonu 30 kW) tepelným čerpadlom.

Integrácia bezplatného tepla z okolitého prostredia
Vnútorná jednotka je tu kombinovaná s deleným tepelným čerpadlom (split) do výkonu 16 kW. Počas bežnej prevádzky tepelné čerpadlo pokrýva základnú záťaž bezplatným teplom z okolitého prostredia. Na toto vonkajšia jednotka odoberá teplo obsiahnuté vo vzduchu a využíva ho prostredníctvom tepelného čerpadla na ohrev vody na prívode na teplotu 55 °C.
Plynové hybridné zariadenia Viessmann

Hybridné zariadenia predstavujú novú kategóriu zariadení, ktoré kombináciou rôznych energetických nosičov spĺňajú nové požiadavky na vykurovací systém lepšie, ako kedykoľvek predtým. Prevádzkovateľ hybridného vykurovacieho systému takto prestáva byť závislý od jedného energetického nosiča a môže maximálne využiť výhody práve tých nosičov, ktoré má k dispozícii.

> Viessmann Vitocaldens 222-F
Plynový hybridný kotol, menovitý tepelný výkon: 1,3 až 19 kW, rodinný dom, novostavba a modernizácia


> Viessmann Vitocal 250-S
Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, Vykurovací výkon: 3 do 10,6 kW, rodinný dom, modernizácia
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah