Fotovoltaické systémy | PS-MOS, s.r.o. - PS - MOS, s.r.o.

|
 Blog
|
 Blog
|
 Blog
Prejsť na obsah

Fotovoltaické systémy
Bezplatná solárna energia prúdu pomocou fotovoltaiky
__________
Prospekt Termické solárne systémy (PDF 1 MB)
 |  Viessmann Partner
Vyrobte si svoju vlastnú elektrinu pomocou fotovoltických modulov Viessmann

Jadrom fotovoltaického systému sú fotovoltaické moduly. Pozostávajú z veľkého počtu solárnych článkov. Takzvaný fotoelektrický jav sa uskutočňuje v každej jednotlivej bunke a premieňa slnečné svetlo na elektrickú energiu. Rozlišujú sa rôzne typy modulov: tzv. monokryštalické a polykryštalické moduly. Ako sa však líšia a pre koho sú vhodné jednotlivé moduly?

Druhy, štruktúra a funkcia fotovoltických modulov

Výroba elektriny vo fotovoltickom module v zásade funguje prostredníctvom rôznych dopovaných úrovní v solárnom článku. To znamená, či sú monokryštalické alebo polykryštalické, atómy kremíka sú v stabilnej kryštalickej štruktúre. Pri výrobe solárnych článkov sa primiešajú cudzie atómy. To znamená, že v hornej vrstve sú voľné elektróny. Odborníci tu hovoria o n-dotovanej vrstve. Naopak, v dolnej vrstve bunky (p-dopovaná vrstva) je príliš málo elektrónov. Tu sa dá hovoriť aj o kladných elektródach. Keď na fotovoltické moduly dopadne svetlo, tak dochádza v solárnych článkoch k uvoľneniu elektrónov. Na elektrických kontaktoch sa začnú hromadiť kladné resp. záporné nosiče elektrického náboja, čím medzi prednou a zadnou stranou článku začne tiecť jednosmerné napätie. Tento fotoelektrický jav nevyžaduje žiadne mechanické či chemické pochody, neopotrebováva sa a ani nevyžaduje žiadnu údržbu.

Zariadenia a technologické systémy

Vďaka našej širokej ponuke si môžete vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje vaším požiadavkám a predstavám. Už ste si vybrali nové zariadenie? Vypracujeme Vám cenovú ponuku.
Zelená dotáciám II
Vďaka našej ponuke zistíte, ktoré zariadenie najviac vyhovuje vašim požiadavkám   >> zisti viac
Odborník na Zelenú dotáciám

Ing. Matej Zemko
zemko@psmos.sk  |  0907/507-703
Elektrina zo slnka

Systémy akumulácie elektriny firmy Viessmann na uchovanie „doma“ vyrobeného prúdu zvyšujú vlastnú spotrebu a tým aj efektivitu fotovoltaického systému. Ak domácnosť práve elektrický prúd nepotrebuje, tak systém začne nabíjať akumulátor prúdu. V prípade potreby je možné tento prúd využiť,   napr. pre rôzne elektrospotrebiče. Ak je akumulátor elektriny nabitý a žiadny spotrebič nie je aktívny, tak je prúd odvádzaný  do verejnej siete a finančne preplácaný.
FV moduly s vysokým výnosom ako súčasť fotovoltického systému

Fotovoltická technológia spoločnosti Viessmann ponúka dokonale koordinované komponenty pozostávajúce z fotovoltických modulov, invertorov a montážnych systémov, ako aj systémov na skladovanie elektrickej energie a tepelných čerpadiel na zvýšenie využívania vlastnej elektrickej energie. Vysoké štandardy kvality fotovoltických modulov zaisťujú hospodárnosť a životnosť. Komplexné služby od plánovania a návrhu fotovoltického systému, cez dodávku servisu kompetentnými odbornými partnermi spoločnosti Viessmann završujú náš sortiment fotovoltických systémov. Vďaka fotovoltickým modulom pripravených na pripojenie môže elektrina čoskoro pochádzať priamo z vašej strechy.
Mono a polykryštalické moduly

Výroba fotovoltických modulov je podobná. Pôvod oboch je teda v kremíkovej tavenine. V monokryštalickom variante sú však monokryštalické tyčinky čerpané z tekutého kremíka. To vedie k zvlášť hladkému povrchu. Na rozdiel od toho sú bloky odlievané pre polykryštalické moduly. Pri vytvrdzovaní sa tu vytvárajú skôr nerovnomerné kryštály. Líšia sa však nielen výrobou. Monokryštalické moduly Vitovolt sú všetky čierne a majú výkon až 325 Wp. Polykryštalické modely sú tmavomodré a dosahujú výstupy až do 285 Wp. Wp je skratka pre Watt pík a opisuje maximálny výstup v testovacích podmienkach.

Profitujte aj vy z týchto výhod:
● Vysoké hodnoty výkonu
● Nekompromisná kvalita
● Vhodné pre rodinné domy, ako aj pre komerčné prevádzky a priemysel
● Optimálna ochrana proti Hotspotom
● Optimálna reakcia pri slabých svetelných podmienkach
● Fólie s perfektnou odolnosťou voči teplu a starnutiu
● Celohlinníkový rám
● Vysokokvalitné tmely s odolným lepidlom

zdroj: http://viessmann.sk/
:: Produktový program fotovoltaických systémov a systémov akumulácie elektriny

Inštaláciou fotovoltaického systému firmy Viessmann si môže každý jeho vlastník vyrobiť svoj vlastný prúd. Premena bezplatnej solárnej energie na prúd je v prípade vlastnej spotreby skutočne zaujímavá a prináša v spojení s akumulátormi prúdu dokonca istú nezávislosť od verejnej distribučnej siete.

Systémy akumulácie prúdu firmy Viessmann na uchovanie doma vyrobeného prúdu zvyšujú mieru vlastnej spotreby a tým aj účinnosť fotovoltaického zariadenia. Ak domácnosť práve elektrický prúd nepotrebuje, tak systém začne nabíjať akumulátor prúdu. V prípade potreby je možné tento prúd využiť, napr. pre rôzne elektrospotrebiče. Ak je akumulátor elektriny nabitý a žiadny spotrebič nie je aktívny, tak je prúd odvádzaný do verejnej siete a finančne preplácaný.

> Viessmann Vitovolt 300
Fotovoltaický modul, monokrištalické moduly v čiernom dizajne s výkonom až 300 Wp a polykrištalické moduly s výkonom až 275 Wp.

> Systém akumulácie elektriny
Systémy akumulácie elektriny, kapacita akumulátora 3,7 až 13,8 kWh
Máte otázky?
__________
Návrat na obsah